FLOSS Manuals – Theora Cookbook

Završio je četverodnevni Theora sprint u Berlinu. Rezultat je u vidu 212 stranica papira …. Theora Coockbook knjiga… ttarrraaaaa….. Sprint podržao Google i Berlin Summercamp.

Kao i obično, idućih par dana će se prolaziti kroz tekstove i ispravljati greške. Užasno mi je žao što na ovome nisam mogao biti… ali eto, teško je usaglasiti regularan posao sa paradiranjem po Evropi i sudjelovanju u različitim projektima. U ovaj manual se uspio progurati i Barack Hussein Obama. Skidajte, čitajte i širite glas dalje (naravno, možete i pomoći u pisanju).

Link na web izdanje:
http://en.flossmanuals.net/theoracookbook

Link na PDF i papirnato izdanje:
http://www.lulu.com/content/7531795

Link na FLOSS Manuals:
http://en.flossmanuals.net/