Objavljen Inkscape manual [FLOSS Manuals]

Inkscape manual je napokon objavljen! Manual je rezultat Google financiranog Inkscape Book Sprinta koji je Inkscape Documentation Team imao prije nekoliko tjedana u Parisu. Uskoro ce manual biti proširen sa dodatnih 16 poglavlja a objavit će se i francuski prijevod.

Anywho, ako ste ikad pokušali da se igrate sa vektorskom grafikom na Linuxu ovo će vam sigurno dobro doći:

http://en.flossmanuals.net/Inkscape