Dr. Dragan Dabić na Rubu znanosti

Ne pitajte kako i iz kojih izvora na HRT-u sam uspio doći do ovoga. Pred vama je nikad objavljeni dio emisije “Na rubu znanosti” koja se bavila temom hakera a u kojoj je gostovao nitko drugi doli Dr. Dragan Dabić! Dio transkripta njegovog izlaganja slijedi.

Krešimir Mišak: Sa nama je ovdje i uvaženi doktor Dragan Dabić, neuropsihijatar i bioenergetičar koji se dugi niz godina bavi utjecajem Biovalova na naše živote.

Dr. Dragan Dabić: Prije svega pozdrav vama Krešimire i pozdrav svim gledaocima. Da… kao što je kolega Marsel lepo primetio ja i on se u suštini bavimo jako sličnim ako ne i istom vrstom posla. Možda ne deluje tako na prvu, ali dozvolite… Ja se dugi niz godina bavim izučavanje Biovalova. Imam veliku sreću da se time mogu baviti u svojoj matičnoj organizaciji “Zdrav život”. Znate, za našu sredinu mi smo jedna tako neobična organizacija. Organizirani smo po principu slobodnog softvera. To je jedna horizontalno struktuirana organizacija koja se sa drugima veže po principima pear-to-pear umrežavanja. Kao hobotnica. Nego da se vratim na prvotnu misao…

Razmotrimo primer protokola TCP/IP, HTTP te HTML jezika koji tvore osnovu razmene podataka Internetom a koji su javna dobra (i nisu zaštićeni GNU Opštom javnom licencom). Oni su stvorili globalni resurs sa snažnim javnim karakterom kojeg odlikuje neutralnost spram vida sadržaja i umreženo distribuirano prenošenje podataka koje je neutralno spram položaja pošiljatelja i primatelja. Taj logički kôd Interneta, kao javno dobro, funkcioniše na fizičkoj infrastrukturi koja je pretežno u privatnom vlasništvu telekomunikacijskih i kablovskih kompanija te prenosi sadržaje koji mogu biti privatno vlasništvo zaštićeno autorskim pravom ili sadržaje koji pripadaju javnoj sferi.

Na to se prirodno nadovezuje priča sa Biovalovima. Iako ih klasična znanost ne potvrđuje postoje mnoge indicije u istinitost narednih teza i tvrdnji te su zasnovane na najnovijim istraživanjima kvantne fizike, torzionih polja te eksperimentalnim radovima Tesle, Wilhelma Reicha te ponajprije rezultatima nove naučne discipline kimatike. Biovalovi kako i sama reč kaže su određeni spektar frekvencija stacionarnih valova, energije koja je odgovorna za formiranje, organiziranje i širenje života. U širem smislu ovakvi stacionarni valovi kreiraju samu materiju, a samo jedan uži deo frekvencijskog opsega stvara život. Wilhelm Reich ju je nazivao orgonskom energijom, ali ju je za razliku od biovalova smatrao stacionarnom nedinamičnom energijom.

O čemu se zapravo radi? Baš kao i TCP/IP protokol i Biovaolovi su globalni resurs osnovne razmene podataka. Jedan naš mladi istraživač u organizaciji je koristeći programski jezik Pajton i Tvisted netvork frejvrk spojivši se na MIDI kontroler uspio zvukom dočarati kretanje Biovalova. Ne znam koliko naši gledaoci o tome znaju, ali znate, u diskursu TCP/IP-ea postoji jedna alatka koja se zove “sniffer”. U svetu Biovalova to je ova naša alatka koja je uz pomoć MIDI kontrolera u stanju reprodukovati fizički izgled valova kao audio materijal koji je u stanju pratiti manje više svatko od nas.

Krešimir Mišak: … pretpostavljam da je taj audio u biti ništa drugo doli HTTP I HTML protokol?

Dr. Dragan Dabić: Da Krešimire, lepo ste to primetili. U našem konkretnom slučaju to je više kao HTTP/0.9 protokol. Ne znam koliko Vi ili naši gledaoci znaju o tome, ali ovo je onaj klasični Model Vju-Kontroler dizajn patern primenjen na Biovalove….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.